24 października, 2022 GE Hunter

House of Talent – jak to działa? Część III

Jedna z uczestniczek „House of Talent” dzieli się swoimi doświadczeniami z oryginalnym narzędziem GE Hunter:

„Kiedy firma GE Hunt zaprosiła mnie do swojego programu „House of Talent”, byłam bardzo podekscytowana i ciekawa narzędzia „Aktywuj swoją siłę napędową”, która pomaga znaleźć idealną pracę.
Pierwsze ćwiczenie dotyczyło zdefiniowania moich supermocy. Kiedy musiałem to spisać (w przeciwieństwie do „przemyślania w głowie”), bardzo pomogło mi to uporządkować moje osiągnięcia zawodowe, mocne strony i wreszcie określić swoją wartość, którą mogę zaoferować nowej firmie.
Po drugie, zostałem poproszony przez GE Hunter o wymyślenie moich wymarzonych firm (10-20 firm), w których chciałbym pracować. Musiałem jednak uzasadnić swój wybór i określić, jaką wartość dodaną wniosę do każdego z nich.
To wyrzuciło mnie z rutyny. Zacząłem myśleć o firmach działających poza branżą farmaceutyczną, w których pracowałem przez 15 lat i zastanawiałem się, co mógłbym wnieść do firmy z listy życzeń.
Proces, który przeprowadziłem wspólnie z GE Hunterem, odegrał aktywną rolę w moim poszukiwaniu nowej pracy. Działałem proaktywnie, nie tylko odpowiadałem na publikowane oferty pracy. Narzędzie „Aktywuj swoją siłę napędową” pomaga znaleźć idealne dopasowanie korzystne zarówno dla kandydata, jak i firmy.”

Marketing Manager, który po 15 latach w branży farmaceutycznej zdecydował się na eksplorację nowych sektorów.

We use cookies to ensure the best functioning of the website and personalization and targeting of ads in order to optimally adjust their content to the expectations and needs of recipients. By agreeing to the use of cookies in accordance with our cookie policy.