Kompetencje i zawody przyszłości – co warto wiedzieć już dziś

30 marca, 2023
30 marca, 2023 GE Hunter

Kompetencje i zawody przyszłości – co warto wiedzieć już dziś

Transformacja cyfrowa przyspiesza, a wraz z nią zmiany na rynku pracy. Mówimy o zawodach przyszłości, ale to dzisiaj już widać największy popyt na umiejętności związane z technologią, robotyzacją, analizą danych i sztuczną inteligencją. Jednocześnie na znaczeniu zyskują kompetencje miękkie, bo tych (póki co) nie zastąpi żadna maszyna.

Przyszłość jest dzisiaj – to powiedzenie doskonale obrazuje zmiany, jakie zachodzą obecnie na rynku pracy. Postępująca transformacja cyfrowa wymusza na organizacjach strategiczne zmiany modelu zarządzania, a co za tym idzie, digitalizację procesów, które to z kolei wymagają nowych kompetencji. Dla pracowników oznacza to jedno – konieczność szybkiego uczenia i elastyczności, czyli kompetencji, które są niezbędne, aby nadążyć za zmianami. W innym wypadku to nie technologia i sztuczna inteligencja będą dla nich zagrożeniem, a brak umiejętności korzystania z nich.

5 najważniejszych kompetencji przyszłości, które warto zdobyć już dzisiaj.

Kompetencje digitalowe

Od tego wszystko się zaczyna. Jak pisaliśmy w ostatnim artykule o transformacji cyfrowej, dzisiaj kluczowa jest umiejętność korzystania z narzędzi i rozwiązań cyfrowych i chyba nie będzie nadużyciem powiedzenie, że już niemal w każdej branży. Obecnie trudno wyobrazić sobie wykonywanie codziennych zadań służbowych bez użycia komunikatorów, aplikacji i narzędzi online, które nie tylko umożliwiają nam cyfrową wymianę informacji, ale dostarczają gotowe rozwiązania poprawiające efektywność pracy. Do kompetencji digitalowych zalicza się również umiejętność tworzenia treści cyfrowych, programowania, a także znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

Zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe oznacza tak samo dla pracowników, jak dla pracodawców, konieczność uczenia się i otwartości na nowe technologie. Ale szkolenie w tym zakresie to praca do wykonania po obu stronach. Dla pracodawców oferowanie wsparcia w zdobywaniu nowej wiedzy to ważny element employer brandingu, który buduje zaangażowanie menedżerów i podnosi poziom satysfakcji z pracy. Tworzenie możliwości rozwoju to także jeden z top trendów, jakim jest budowanie inkluzywnego miejsca pracy.

Zwinność

To umiejętność odmieniana ostatnio przez wszystkie przypadki. Zwinność wywodzi się z metodologii Agile i oznacza zdolność do szybkiego adaptowania w zmieniającym się otoczeniu. Według tej filozofii od planu ważniejsze jest działanie i reagowanie na zmieniające się otoczenie biznesowe. Rosnące zapotrzebowanie na „zwinność” wywołało ciekawe zjawisko na rynku pracy, bowiem organizacje rozpoczęły poszukiwania zarówno menedżerów posiadających umiejętność elastycznego zarządzania projektami, jak i samych ekspertów od Agile.

AI

O sztucznej inteligencji już dawno przestaliśmy myśleć w kategoriach science fiction. Widzimy jak faktycznie wkracza w nasze życie przynosząc nam realne rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu trudno byłoby nam sobie wyobrazić. Z drugiej strony przynosi obawy, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. Jednak AI wciąż wymaga czynnika ludzkiego. Potrzebni są specjaliści, którzy sztuczną inteligencję zaprogramują i będą dalej rozwijać oraz menedżerowie, którzy odpowiadają za jej wykorzystanie w organizacji dla poprawy efektywności biznesowej, jak również cały szereg pracowników, którzy w codziennej pracy korzystają z usprawnień, jakie oferuje AI. Wbrew obawom wielu, to nie sztuczna inteligencja jest największym zagrożeniem dla pracowników, ale brak umiejętności korzystania z jej osiągnięć.

Analityka

Zarówno digitalizacja procesów, jak i zwinne zarządzanie nimi dzięki AI wymaga umiejętności analitycznych. Unifikacja rozwiązań IT sprawia, że analiza danych staje się dzisiaj ważniejsza od samego programowania. Do efektywnego (zwinnego) poruszania się po świecie Big Data potrzebne jest coś więcej – analityczne myślenie, znajomość zagadnień matematycznych i podstaw statystyki, wizualizacja danych, a także storytelling, który przełoży dane na przekonujące szefów czy klientów historie.

Kompetencje miękkie

Autorzy raportu „Workplace Learning Trends” firmy UDEMY wskazują, że 3 najważniejsze umiejętności biznesowe w 2023 roku dotyczą zdolności komunikacyjnych, zarządzania projektami i przywództwa. Jakie płyną z tego wnioski? Ten zestaw kompetencji wskazuje, że coraz mocniej zaciera się granica między twardymi umiejętnościami operacyjnymi i tymi miękkimi, interpersonalnymi. Okazuje się, że te drugie, przez lata niedoceniane czy wręcz marginalizowane, dzisiaj są kluczem do skutecznej pracy zespołowej oraz efektywnego łączenia technologii i twardej wiedzy z potencjałem poszczególnych członków zespołu.

Postępująca digitalizacja chociaż wciąż budzi obawy, wymaga działania. Pracowników i pracodawców łączy wspólny cel – dostosować organizację i jej zasoby do nowej rzeczywistości. To szansa na obu stron na rozwój nowych kompetencji i odkrywanie swojego potencjału, które pozwolą zbudować przewagi nad konkurentami w przyszłości. A to wymaga zwinności już dzisiaj.

We use cookies to ensure the best functioning of the website and personalization and targeting of ads in order to optimally adjust their content to the expectations and needs of recipients. By agreeing to the use of cookies in accordance with our cookie policy.