TRUST concept

Istotą naszej filozofii działania jest ciągłe budowanie zaufania z naszymi partnerami biznesowymi. Takie podejście zdecydowanie ułatwia osiąganie wspólnych sukcesów. Głęboko wierzymy w partnerstwo, które procentuje zaufaniem ze strony naszych kandydatów do nowej pracy, jak i pracodawców zwracających się do nas o pomoc. To co robimy, robimy z pełnym zaangażowaniem i otwartością, starając się jednocześnie zachować najwyższe standardy. To właśnie dzięki satysfakcji z osiągniętych rezultatów, możliwym jest wzmacnianie wzajemnych relacji i zaufania. Dowodem na skuteczność takiego podejścia jest fakt, że średni czas pracy w danej firmie przez kandydatów zarekomendowanych przez GE Hunter wynosi 4 lata. Uzyskanie takiego wyniku jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie strony procesu mogą otwarcie przedstawić swoje wymagania czy potrzeby. Dzięki temu, możliwym jest identyfikacja i dopasowanie właściwych ludzi na właściwe stanowisko. Zadanie nie jest łatwe, bowiem każda z firm poszukuje liderów o określonych cechach osobowości, zdolnych odpowiednio motywować swój personel. Menadżerów potrafiących radzić sobie z trudnościami i osiągać zamierzone cele.
Mamy doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu takich osób i zarządzani ich procesem rekrutacji. Ponieważ zaufanie jest podstawą naszego działania stworzyliśmy narzędzie od słowa Trust: TRUST concept, co stanowi akronim dotyczący następujących obszarów: Talent, Research, Understanding, Solution, Timing.		
T – Talent

Zdolność do zainteresowania nowymi możliwościami nawet te osoby, które dotychczas nie rozważały zmian. Szczerość, otwartość w komunikacji i naczelna zasada: Nigdy się nie poddawać w poszukiwaniach.

 

Dziś, kiedy konkurencja na rynku jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, kluczowym elementem dla firm jest pozyskanie najlepszych talentów z rynku. Na co dzień mamy stały kontakt z osobami o najwyższych kwalifikacjach. Dzięki temu, znamy w pełni ich potencjał i w pełni rozumiemy ich silne oraz słabe strony, a także to co nimi kieruje i co stanowi ich motywację. Taka metoda i przyjmowana przez nas rola bycia mentorem, pozwala na identyfikację sposobów wzmocnienia silnych stron i redukcję słabych. Dzięki czemu, kandydaci są w pełni przygotowani do rozwoju swojej kariery.

R – Research

Precyzyjna strategia identyfikacji i docierania do odpowiednich osób. Dyskrecja i wrażliwość w traktowaniu poufnych informacji. Szczera i otwarta komunikacja.

 

Działamy w obszarze, gdzie stykamy się z ludźmi mającymi różne korzenie kulturowe, pochodzenie czy sprawowane funkcje. Może to być podstawą dla wielu delikatnych zagadnień. Dlatego, zawsze działamy zgodnie z Kodeksem Etycznym, pozwalającym na odpowiednie podejście do omawianych przypadków. Na co dzień, mamy do czynienia z wieloma kandydatami, których poszukujemy w związku z ustalonymi strategiami rekrutacyjnymi z naszymi partnerami biznesowymi. Dla nas, każdy kandydat jest wyjątkowy, jednak wszyscy traktowani są w jednakowy sposób.
Realizacja każdego projektu jest dostosowana do specyficznych wymagań naszych klientów; ich korzeni kulturowych i wyznawanych wartości. To sprawia, że na końcu procesu mamy tego jednego, jedynego kandydata, spełniającego wszelkie potrzeby i wymagania. Dużo pracy poświęcamy także kandydatom, którzy w danym momencie nie poszukują aktywnie pracy. Zwykle staramy się przedstawić im potencjalne nowe kierunki ich rozwoju zawodowego.

U – Understanding

20 lat doświadczeń w sektorze rekrutacyjnym, znajomość najnowszych trendów. Rozumienie potrzeb i motywów działania ludzi. Wszechstronna znajomość branży.

 

W pełni zdajemy sobie sprawę, że każda organizacja charakteryzuje się odrębną kulturą i dynamiką działania. Właściwa rola Headhuntera, nie polega jedynie na znajdowaniu profesjonalistów, ale przede wszystkim na ich “dopasowaniu” do odpowiedniej firmy. Kluczowe jest zrozumienie osobowości tych ludzi aby dobrze ocenić; w jakim środowisku i w jakiej strukturze dana osoba najlepiej się sprawdzi. Dodatkowo, ścisła współpraca ze wszystkimi stronami procesu, pozwala na pełne zrozumienie i właściwe podejście do realizacji projektu. Dzięki temu, możliwe jest sprostanie wymaganiom stawianym przez poszczególne strony aby móc osiągnąć odpowiednie efekty w stosunku to postawionych założeń.

S – Solution

Nieszablonowe myślenie. Kreatywne podejście do wyzwań w biznesie. Umiejętność skutecznego znajdowania rozwiązań dla naszych partnerów biznesowych.

 

Naszym zadaniem jest znajdowanie rozwiązań dla problemów, z którymi się stykamy. Umożliwia to nasza elastyczność w działaniu i umiejętność praktycznego zastosowania niestandardowych rozwiązań. Stosując elastyczne podejście, możemy w pełni wykorzystywać naszą kreatywność i sprostać oczekiwaniom naszych partnerów biznesowych. Aby w pełni zrozumieć ich potrzeby i tym samym móc zaoferować najlepsze rozwiązania, staramy się aby przez cały czas trwania konkretnego projektu współpracować z tymi samymi osobami. To zapewnia spójność i właściwe zrozumienie nawet najdrobniejszych szczegółów sposobu pracy zleceniodawcy. Odpowiednie określenie potrzeb i wymagań, pozwala na pełną koordynację całego procesu rekrutacji i kontaktu z odpowiednią liczbą potencjalnych kandydatów. Przygotowujemy cotygodniowe raporty prezentujące zakres podjętych przez nas działań, co daje naszym klientom pełen obraz dotychczasowych postępów budując jednocześnie poczucia zaufania.

T – Timing

Efektywne działania od samego początku procesu. Konkretne rezultaty w przeciągu 4 tygodni. Dotrzymywanie terminów.

 

Opracowanie skutecznego planu realizacji projektu rekrutacyjnego wymaga wiedzy i doświadczenia. Aby proces mógł zakończyć się w wyznaczonym terminie, niezbędna jest odpowiednia koordynacja i komunikacja. To właśnie odpowiednio zaplanowany, a potem przeprowadzony proces gwarantuje sprostanie potrzebom i wymaganiom naszych partnerów biznesowych. Dlatego, jesteśmy zwolennikami  strategicznego podejścia do całości działań.

Posiadając odpowiedni zespół i narzędzia oraz odpowiednio sprecyzowaną strategię, jesteśmy w stanie szybko identyfikować osoby, które potencjalnie mogą być zainteresowane konkretnym stanowiskiem. W oparciu o takie działania, możemy zagwarantować prezentację listy potencjalnych kandydatów w przeciągu 4 tygodni. Sam proces przeprowadzenia rozmów z rekomendowanymi kandydatami zależy już od dostępności pracodawcy. Jednakże, naszym zdaniem nie powinno to trwać dłużej aniżeli 2 tygodnie od chwili przedstawienia „short list”. Dotrzymywanie założonych terminów traktujemy jako nasze zobowiązanie i jesteśmy dumni, że potrafimy dotrzymać naszych obietnic.

Zaufania nie zdobywa się w minutę

Zaufanie jest kluczem. Zaufanie pomiędzy Tobą a nami. Zaufanie pomiędzy firmą a pracownikami. Zdajemy sobie sprawę, że zdobywanie zaufania to proces. Jednak kiedy już tak się stanie, znacznie prościej jest zrozumieć kulturę danej organizacji i sposób współpracy z kandydatami oraz pracodawcami.
To jest najważniejsze aby móc perfekcyjnie dopasować kandydata do pracodawcy, w sposób gdzie wszystkie zainteresowane strony odnoszą sukces.
Kiedy sobie ufamy, znacznie łatwiej jest zrozumieć tę diametralną różnicę pomiędzy tym; co nasi partnerzy biznesowi mówią, a czego tak w rzeczywistości potrzebują.

Bądźmy w kontakcie

Ola Samuelsson
Telefon: +34 627 43 9095
Email: ola@gehunter.com

Grażyna Żywot Ciecierska
Telefon: +48 601 053 005
Email: grazyna@gehunter.com

Elwira Kostka
Telefon: +48 607 642 274
Email: elwira@gehunter.com

    Twoje imię (wymagane)

    Twój email (wymagane)

    Temat

    Twoja wiadomość
    We use cookies to ensure the best functioning of the website and personalization and targeting of ads in order to optimally adjust their content to the expectations and needs of recipients. By agreeing to the use of cookies in accordance with our cookie policy.