TRUST concept

Istotą naszej filozofii działania jest ciągłe budowanie zaufania z naszymi partnerami biznesowymi. Takie podejście zdecydowanie ułatwia osiąganie wspólnych sukcesów. Głęboko wierzymy w partnerstwo, które procentuje zaufaniem ze strony naszych kandydatów do nowej pracy, jak i pracodawców zwracających się do nas o pomoc. To co robimy, robimy z pełnym zaangażowaniem i otwartością, starając się jednocześnie zachować najwyższe standardy. To właśnie dzięki satysfakcji z osiągniętych rezultatów, możliwym jest wzmacnianie wzajemnych relacji i zaufania. Dowodem na skuteczność takiego podejścia jest fakt, że średni czas pracy w danej firmie przez kandydatów zarekomendowanych przez GE Hunter wynosi 4 lata. Uzyskanie takiego wyniku jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie strony procesu mogą otwarcie przedstawić swoje wymagania czy potrzeby. Dzięki temu, możliwym jest identyfikacja i dopasowanie właściwych ludzi na właściwe stanowisko. Zadanie nie jest łatwe, bowiem każda z firm poszukuje liderów o określonych cechach osobowości, zdolnych odpowiednio motywować swój personel. Menadżerów potrafiących radzić sobie z trudnościami i osiągać zamierzone cele.
Mamy doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu takich osób i zarządzani ich procesem rekrutacji. Ponieważ zaufanie jest podstawą naszego działania stworzyliśmy narzędzie od słowa Trust: TRUST concept, co stanowi akronim dotyczący następujących obszarów: Talent, Research, Understanding, Solution, Timing.		
T – Talent

Zdolność do zainteresowania nowymi możliwościami nawet te osoby, które dotychczas nie rozważały zmian. Szczerość, otwartość w komunikacji i naczelna zasada: Nigdy się nie poddawać w poszukiwaniach.

 

Dziś, kiedy konkurencja na rynku jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, kluczowym elementem dla firm jest pozyskanie najlepszych talentów z rynku. Na co dzień mamy stały kontakt z osobami o najwyższych kwalifikacjach. Dzięki temu, znamy w pełni ich potencjał i w pełni rozumiemy ich silne oraz słabe strony, a także to co nimi kieruje i co stanowi ich motywację. Taka metoda i przyjmowana przez nas rola bycia mentorem, pozwala na identyfikację sposobów wzmocnienia silnych stron i redukcję słabych. Dzięki czemu, kandydaci są w pełni przygotowani do rozwoju swojej kariery.

R – Research

Precyzyjna strategia identyfikacji i docierania do odpowiednich osób. Dyskrecja i wrażliwość w traktowaniu poufnych informacji. Szczera i otwarta komunikacja.

 

Działamy w obszarze, gdzie stykamy się z ludźmi mającymi różne korzenie kulturowe, pochodzenie czy sprawowane funkcje. Może to być podstawą dla wielu delikatnych zagadnień. Dlatego, zawsze działamy zgodnie z Kodeksem Etycznym, pozwalającym na odpowiednie podejście do omawianych przypadków. Na co dzień, mamy do czynienia z wieloma kandydatami, których poszukujemy w związku z ustalonymi strategiami rekrutacyjnymi z naszymi partnerami biznesowymi. Dla nas, każdy kandydat jest wyjątkowy, jednak wszyscy traktowani są w jednakowy sposób.
Realizacja każdego projektu jest dostosowana do specyficznych wymagań naszych klientów; ich korzeni kulturowych i wyznawanych wartości. To sprawia, że na końcu procesu mamy tego jednego, jedynego kandydata, spełniającego wszelkie potrzeby i wymagania. Dużo pracy poświęcamy także kandydatom, którzy w danym momencie nie poszukują aktywnie pracy. Zwykle staramy się przedstawić im potencjalne nowe kierunki ich rozwoju zawodowego.

U – Understanding

20 lat doświadczeń w sektorze rekrutacyjnym, znajomość najnowszych trendów. Rozumienie potrzeb i motywów działania ludzi. Wszechstronna znajomość branży.

 

W pełni zdajemy sobie sprawę, że każda organizacja charakteryzuje się odrębną kulturą i dynamiką działania. Właściwa rola Headhuntera, nie polega jedynie na znajdowaniu profesjonalistów, ale przede wszystkim na ich “dopasowaniu” do odpowiedniej firmy. Kluczowe jest zrozumienie osobowości tych ludzi aby dobrze ocenić; w jakim środowisku i w jakiej strukturze dana osoba najlepiej się sprawdzi. Dodatkowo, ścisła współpraca ze wszystkimi stronami procesu, pozwala na pełne zrozumienie i właściwe podejście do realizacji projektu. Dzięki temu, możliwe jest sprostanie wymaganiom stawianym przez poszczególne strony aby móc osiągnąć odpowiednie efekty w stosunku to postawionych założeń.

S – Solution

Nieszablonowe myślenie. Kreatywne podejście do wyzwań w biznesie. Umiejętność skutecznego znajdowania rozwiązań dla naszych partnerów biznesowych.

 

Naszym zadaniem jest znajdowanie rozwiązań dla problemów, z którymi się stykamy. Umożliwia to nasza elastyczność w działaniu i umiejętność praktycznego zastosowania niestandardowych rozwiązań. Stosując elastyczne podejście, możemy w pełni wykorzystywać naszą kreatywność i sprostać oczekiwaniom naszych partnerów biznesowych. Aby w pełni zrozumieć ich potrzeby i tym samym móc zaoferować najlepsze rozwiązania, staramy się aby przez cały czas trwania konkretnego projektu współpracować z tymi samymi osobami. To zapewnia spójność i właściwe zrozumienie nawet najdrobniejszych szczegółów sposobu pracy zleceniodawcy. Odpowiednie określenie potrzeb i wymagań, pozwala na pełną koordynację całego procesu rekrutacji i kontaktu z odpowiednią liczbą potencjalnych kandydatów. Przygotowujemy cotygodniowe raporty prezentujące zakres podjętych przez nas działań, co daje naszym klientom pełen obraz dotychczasowych postępów budując jednocześnie poczucia zaufania.

T – Timing

Efektywne działania od samego początku procesu. Konkretne rezultaty w przeciągu 4 tygodni. Dotrzymywanie terminów.

 

Opracowanie skutecznego planu realizacji projektu rekrutacyjnego wymaga wiedzy i doświadczenia. Aby proces mógł zakończyć się w wyznaczonym terminie, niezbędna jest odpowiednia koordynacja i komunikacja. To właśnie odpowiednio zaplanowany, a potem przeprowadzony proces gwarantuje sprostanie potrzebom i wymaganiom naszych partnerów biznesowych. Dlatego, jesteśmy zwolennikami  strategicznego podejścia do całości działań.

Posiadając odpowiedni zespół i narzędzia oraz odpowiednio sprecyzowaną strategię, jesteśmy w stanie szybko identyfikować osoby, które potencjalnie mogą być zainteresowane konkretnym stanowiskiem. W oparciu o takie działania, możemy zagwarantować prezentację listy potencjalnych kandydatów w przeciągu 4 tygodni. Sam proces przeprowadzenia rozmów z rekomendowanymi kandydatami zależy już od dostępności pracodawcy. Jednakże, naszym zdaniem nie powinno to trwać dłużej aniżeli 2 tygodnie od chwili przedstawienia „short list”. Dotrzymywanie założonych terminów traktujemy jako nasze zobowiązanie i jesteśmy dumni, że potrafimy dotrzymać naszych obietnic.

Zaufania nie zdobywa się w minutę

Zaufanie jest kluczem. Zaufanie pomiędzy Tobą a nami. Zaufanie pomiędzy firmą a pracownikami. Zdajemy sobie sprawę, że zdobywanie zaufania to proces. Jednak kiedy już tak się stanie, znacznie prościej jest zrozumieć kulturę danej organizacji i sposób współpracy z kandydatami oraz pracodawcami.
To jest najważniejsze aby móc perfekcyjnie dopasować kandydata do pracodawcy, w sposób gdzie wszystkie zainteresowane strony odnoszą sukces.
Kiedy sobie ufamy, znacznie łatwiej jest zrozumieć tę diametralną różnicę pomiędzy tym; co nasi partnerzy biznesowi mówią, a czego tak w rzeczywistości potrzebują.

Bądźmy w kontakcie

Ola Samuelsson
Telefon: +34 627 43 9095
Email: ola@gehunter.com

Grażyna Żywot Ciecierska
Telefon: +48 601 053 005
Email: grazyna@gehunter.com

Elwira Kostka
Telefon: +48 607 642 274
Email: elwira@gehunter.com

Twoje imię (wymagane)

Twój email (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepsze funkcjonowanie serwisu oraz personalizacji i targetowania reklam w celu optymalnego dostosowania ich treści do oczekiwań i potrzeb odbiorców.online. Wyrażając zgodę na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką dotyczącą plików cookie.