21 listopada, 2022 GE Hunter

Supply chain: jakich kompetencji powinni dostarczyć nowocześni menedżerowie?

Zmiany jeszcze nigdy nie dokonywały się tak szybko jak w dzisiejszym świecie. Przyczyniły się do tego wyjątkowo trudne okoliczności jak wojna, pandemia, czy związana z tym inflacja. To czynniki, które mają ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i sytuację w obszarze dostaw. Wiele firm już rozpoczęło proces przygotowania do transformacji, który wymaga pozyskania nowych kompetencji i wprowadzenia licznych zmian.

Nowe podejście do zarządzania dostawami staje się coraz bardziej widoczne. Brak surowców i problemy z transportem wymusiły zmiany w podejściu do roli zarządzania łańcuchem dostaw. Zaburzony został dotychczasowy porządek, a obowiązujące standardy okazały się niewystarczające. Skutki globalnych problemów gospodarczych i politycznych odczuli zarówno wielcy gracze, jak i małe przedsiębiorstwa.

Kompetencje dobre na kryzys
Kryzysy, z którymi aktualnie mierzą się firmy wymusiły konieczność poszukiwania u pracowników nowych kompetencji. U menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw wysoko ceniona stała się elastyczność i umiejętność funkcjonowania w zmieniających się warunkach. Wiele firm chcąc przygotować się na niestabilne czasy, wskazuje na zarządzanie ryzykiem jako najbardziej pożądaną cechę. Pracodawcy mają bowiem świadomość, że tylko wdrożenie alternatywnych rozwiązań pozwoli firmie przetrwać trudne czasy. Starają się być bardziej elastyczni i podejmować decyzje, które pozwolą lepiej opanować ryzyko i uniknąć niebezpiecznych skutków.

Trudna sytuacja wzbudziła popyt na pracowników z nowymi kompetencjami, którzy potrafią zareagować na szybkie globalne zmiany i dostosować strategię firmy do aktualnych warunków. Musimy mieć świadomość, że właściwe przygotowanie na kryzys to najlepsze fundamenty na przyszłość.

5 najważniejszych cech menedżerów ds. łańcucha dostaw:

  1. Skuteczne zarządzane ryzykiem
  2. Efektywne zarządzanie zespołem i kompleksowe podejście do realizacji projektami
  3. Umiejętność budowania długofalowej relacji z dostawcami w oparciu o zaufanie
  4. Otwartość i elastyczność w działaniu
  5. Strategiczne podejście i digitalizacja procesów

Strategiczne zarządzanie ryzykiem
Sytuacja zmienia się bardzo szybko. W wielu branżach zarządzanie łańcuchem dostaw stało się obszarem jeszcze bardziej dynamicznym. Co więcej, część firm już przygotowuje się do transformacji modelu zarządzania zakupami w przedsiębiorstwach. Ta zmiana podejścia ma na celu nie tylko wygenerowanie oszczędności, ale przede wszystkim wypracowanie zupełnie nowego spojrzenia na wpływ supply chain na funkcjonowanie firm.
Dlatego już dzisiaj oczekuje się od przyszłych menedżerów ds. łańcucha dostaw otwartości, płynnego poruszania się w świecie cyfrowym i umiejętności zarządzania wieloma projektami jednocześnie. W branży zakupowej potrzebni są obecnie menedżerowie nie tylko z nastawieniem na osiąganie efektów, ale również posiadający wizję, którą umiejętnie dopasują do potrzeb klientów i będą nadążać za zmianami geopolitycznymi.

Kompetencje miękkie i cechy osobowości wymagane od przyszłych menedżerów dostaw:

  • Efektywna, wielopoziomowa komunikacja
  • Umiejętne budowanie długofalowych relacji opartych na zaufaniu
  • Bycie skutecznym przywódcą
  • Posiadanie wizji niezbędnej przy tworzeniu dobrego klimatu do rozwoju
  • Działanie pod nieustalającą presją

Wysokie zapotrzebowanie na nowe kompetencje zwraca uwagę na możliwości jakie daje e-sourcing i sourcing strategiczny. Dostrzegamy to zarówno w Polsce, jak i centrach łańcucha dostaw, jak Amsterdam czy Dublin. Restrukturyzuje się departamenty, aby bardziej skoncentrować się na kluczowych elementach, które optymalizują ryzyko. Tworzone są nowe zespoły zatrudniające osoby, które oprócz wiedzy dot. zarządzania łańcuchem dostaw, posiadają zaawansowane kompetencje cyfrowe.

PERFECT MATCH, czyli siła napędowa biznesu
Jak klienci GE Hunter reagują na zmiany, które mają przecież tak ogromny wpływ na życie zawodowe wszystkich nas? Stawiają na ludzi, którzy mają otwarty i elastyczny sposób myślenia oraz długoterminowe podejście do budowania relacji. Oczywiście kalkulują koszty, ale nie jest to jedyny decydujący czynnik. Przekonali się bowiem, że niezawodni dostawcy to najważniejsze kryterium w obecnych czasach.

Tego samego oczekują kandydaci od swoich pracodawców. Tego, że firmy będą bardziej elastyczne, a nad efektywność kosztową przedłożą współpracę z zaufanymi i niezawodnymi dostawcami. Z kolei firmy chcą, aby ten portfel dostawców został przeanalizowany i zrewidowany pod kątem zarówno opłacalności, jak i bezpieczeństwa (czy np. produkować we własnym zakresie, czy zlecać produkcję na zewnątrz). GE Hunter wie jak połączyć wszystkie te oczekiwania i dostarcza rozwiązania, które są siłą napędową biznesu.

We use cookies to ensure the best functioning of the website and personalization and targeting of ads in order to optimally adjust their content to the expectations and needs of recipients. By agreeing to the use of cookies in accordance with our cookie policy.